Informacja
Wobec całkowitej likwidacji, przeprowadzonej na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/48/17/2014, Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach (dawniej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach) informuję, iż dokumentacja medyczna szpitala oraz personalna pracowników została przekazana do archiwizowania oraz przechowywania Spółce PIKA Sp. z o.o.

Zarchiwizowaną powyższa dokumentację osoby zainteresowane mogą uzyskać pod adresem:

PIKA Sp. z o.o. – centrum operacyjne Katowice
40-389 Katowice ul. ks. mjr. K. Woźniaka 15

Jednocześnie informuję, iż wszelkie sprawy związane z Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej na podstawie art. 61. ust. z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej przejmie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Z dniem 01 lipca 2014 r. działalność medyczną w zakresie POZ i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przejął Zespół Poradni Specjalistycznych Nr 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach, ul. Edukacji 102.

Z dniem 01 sierpnia 2014 r. działalność medyczną w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii przejął Zespół Poradni Specjalistycznych Nr 1 Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach, ul. Edukacji 102.

Dokumentacja medyczna dotycząca POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji i fizykoterapii znajduję się w Zespole Poradni Specjalistycznych nr 1 Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Edukacji 102.Informujemy, iż poniższy rachunek bankowy jest właściwy do wpłat od wszystkich osób/podmiotów, które mają zobowiązania w stosunku do WZOZ nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego. Wpłaty winny jednoznacznie wskazywać rodzaj zobowiązania oraz wskazywać jako wierzyciela WZOZ nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach.

Numer rachunku bankowego: 71 1240 6292 1111 0010 5063 8719

Likwidator Bożena Mocha-Dziechciarz